Vedtægter og forældreråd

Vedtægter"I henhold til § 1 i Stadil-Vedersø Friskoles vedtægt har friskolen efter godkendelse i Ringkøbing Skjern kommune hjemmel til at drive en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven. Friskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som privatinstitution."


Læs vedtægterne her for Børnehuset

Forældrerådet


Forældrene til alle børn, der har sin gang i Børnehuset, vælger et forældreråd. Som medlem af forældreråd får man direkte indflydelse på sit barns dagligdag, da rådet skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i skolens vedtægt.


Formålet med forældrerådet er at medvirke til et godt samarbejde mellem børnehusets personale og forældre, samt give forældrene størst mulig indflydelse på f.eks. børnehusets drift, service, struktur og pædagogiske principper.


Det nuværende forældreråd i Børnehuset består af:

Bjarke, Formand

Stadilvej 3, Stadil, 6980 Tim

 

(far til Rita)

Bjarke Kamp From
Erik, Næstformand

Erik Godske


Halkærvej 6, Stadil, 6980 Tim

 

(far til Andreas og Johanne)

Malene, Sekretær

Malene Pedersen


Vesterhavsvej 10, Vedersø, 6990 Ulfborg

 

(mor til Emma, Dicte og Lærke)

Kristen Dalentoft Jørgensen


Vesterhavsvej 9, Vedersø, 6990 Ulfborg

 

(far til Gustav og Anton)

Møllebakken 21, Vedersø, 6990 Ulfborg

 

( mor til Maria)

Bente Marquart

Suppleant

Kathrine Krogh

Bestyrelsesrepræsentant

Skelmosevej 4,Stadil, 6980 Tim

 

(mor til Manja, Silas og Markus)

Skelmosevej 20, Stadil, 6980 Tim(mor til Marius og Mads)

Marianne Beck Fagerlund

SuppleantLinda Groth TrankjærMedarbejder - repr.