Vedtægter og forældreråd

STADIL-VEDERSØ

FRISKOLE OG BØRNEHUS

Vedtægter"I henhold til § 1 i Stadil-Vedersø Friskoles vedtægt har friskolen efter godkendelse i Ringkøbing Skjern kommune hjemmel til at drive en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven. Friskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som privatinstitution."


Læs vedtægterne her for BørnehusetForældrerådet


Forældrene til alle børn, der har sin gang i Børnehuset, vælger et forældreråd. Som medlem af forældreråd får man direkte indflydelse på sit barns dagligdag, da rådet skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i skolens vedtægt.


Formålet med forældrerådet er at medvirke til et godt samarbejde mellem børnehusets personale og forældre, samt give forældrene størst mulig indflydelse på f.eks. børnehusets drift, service, struktur og pædagogiske principper.Det nuværende forældreråd i Børnehuset består af:


Formand

Malene Pedersen

 

Vesterhavsvej 10, Vedersø, 6990 Ulfborg

 

(mor til Emma, Dicte og Lærke)

Næst formand

Erik Godske

 

Halkærvej 6, Stadil, 6980 Tim

 

(far til Andreas og Johanne)

Sekretær

Bente Marquart

 

Møllebakken 21, Vedersø, 6990 Ulfborg

 

( mor til Maria)

Kristen Dalentoft Jørgensen

 

Vesterhavsvej 9, Vedersø, 6990 Ulfborg

 

(far til Gustav og Anton)

Suppleant

Christelia Kammeyer Christensen Vesterhavsvej 48, Vedersø, 6990 Ulfborg ( mor til Torulv og Embla)

Linda Groth Trankjær


Medarbejder - repr.

Suppleant

Marianne Beck Fagerlund Skelmosevej 20, Stadil, 6980 Tim ( mor til Marius)

Bestyrelsesrepræsentant

Kathrine Krogh

 

Skelmosevej 4,Stadil, 6980 Tim

 

( mor til Manja, Silas og Markus)

Stadil-Vedersø Friskole, Skelmosevej 22-26, Stadil, 6980 Tim

Friskole tlf: 9733 1338 - Børnehus tlf: 9733 1166

info@stvf.dk

CVR-nr. 35058524