Vedtægter og forældreråd

Vedtægter"I henhold til § 1 i Stadil-Vedersø Friskoles vedtægt har friskolen efter godkendelse i Ringkøbing Skjern kommune hjemmel til at drive en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven. Friskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som privatinstitution."


Læs vedtægterne her for Børnehuset

Forældrerådet


Forældrene til alle børn, der har sin gang i Børnehuset, vælger et forældreråd. Som medlem af forældreråd får man direkte indflydelse på sit barns dagligdag, da rådet skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i skolens vedtægt.


Formålet med forældrerådet er at medvirke til et godt samarbejde mellem børnehusets personale og forældre, samt give forældrene størst mulig indflydelse på f.eks. børnehusets drift, service, struktur og pædagogiske principper.


Det nuværende forældreråd i Børnehuset består af:

Malene, Formand

Malene Pedersen

Vesterhavsvej 10, Vedersø, 6990 Ulfborg

 

(mor til Emma, Dicte og Lærke)

Erik, Næstformand

Erik Godske


Halkærvej 6, Stadil, 6980 Tim

 

(far til Andreas og Johanne)

Bente, Sekretær

Bente Marquart


Møllebakken 21, Vedersø, 6990 Ulfborg

 

( mor til Maria)

Kristen Dalentoft Jørgensen


Vesterhavsvej 9, Vedersø, 6990 Ulfborg

 

(far til Gustav og Anton)

Marianne Beck Fagerlund

SuppleantSkelmosevej 20, Stadil, 6980 Tim

(mor til Marius)

Christelia Kammeyer Christensen


Suppleant

Vesterhavsvej 48, Vedersø, 6990 Ulfborg


(mor til Torulv og Embla)

Kathrine Krogh

Bestyrelsesrepræsentant
Skelmosevej 4,Stadil, 6980 Tim

 

(mor til Manja, Silas og Markus)

Linda Groth TrankjærMedarbejder - repr.