Friskolen

Her er der trivlsel og samvær - i en hverdag med bevægelse.

Vi arbejder for, i samarbejde med eleverne, at skabe de bedste rammer til at drive god skole og vi har et stort og godt hus og meget plads at gøre det på.


Hvorfor skal man vælge Stadil-Vedersø Friskole?

Kort fortalt!

 

På Stadil-Vedersø friskole vægter vi trivsel meget højt og det har stor betydning for os, at eleverne er motiverede og glade for at komme i skole og være aktive sammen… hver dag. Vi arbejder for, i samarbejde med eleverne, at skabe de bedste rammer til at drive god skole og vi har et stort og godt hus og meget plads at gøre det på.


Støtteforeningen har investeret mange penge og forældrene brugt meget tid på opbygning af gode udearealer og legepladser, så der er optimale muligheder for at være aktiv sammen på en sjov måde. Alt på legepladsen er godkendt til brug af legepladsinspektør. Vi vægter sikkerhed højt!


Friskoletilbuddet er baseret på, at skoledagen skal opleves spændende og lærerig for eleverne.

  • Skoledagen starter kl 8.15 med fællessamling, hvor alle synger sange, modtager informationer og lytter til fortælling. Derefter læser eleverne i 20 min i eget klasselokale, hvorefter alle har fælles morgenmotion i 10 min i skolegården og alle bliver tilbudt økologisk frugt.
  • 9.15 starter første undervisningslektion.


Vi har 4 fokusområder:

  • Trivsel og samvær
  • Bevægelse
  • Naturen
  • Globalt udsyn


Disse fokusområder har betydning, når årskalenderen planlægges.


Vi har egen bus med plads til alle friskolens elever. Det giver os mange muligheder og gør, at vi let og hurtigt kan komme til stranden, tage i skoven eller til biblioteket i Ringkøbing. Vi kører til Ulfborg og benytter svømmehallen i vinterperioden og vi kører til Vedersø Idrætsefterskole, hvor vi benytter haller, springcenter og fysikhus efter behov.


Det er bla. på efterskolen, at vi øver til friskolens årlige gymnastikopvisning som vises i Vedersø og i ROFI-hallerne midt i marts måned.


Som noget nyt har vi indført 10 minutters engelsk spor 3 til 4 gange om ugen for alle elever undtaget 0. klasse. Formålet er at styrke elevernes evne til at begå sig på engelsk, da det gerne skal være lige så naturligt at tale engelsk, som vi taler dansk. Dertil kommer den almindelige engelsk undervisning.

Vi har opbygget skoledagen efter input fra eleverne, så skoledagen ikke opleves ensformig. Derfor skifter undervisningen karakter og bliver mere praktisk orienteret efter kl. 12.30. Denne undervisningsform kaldes også “gøremålsundervisning”, hvor eleverne især i de varme måneder modtager undervisning på skolens grønne arealer, hvor eleverne lærer at omsætte teori til praksis gennem projekter og opgaver, som bl.a. giver dem jord på fingerede, oplevelser med værktøj og teamsamarbejde. Vi har erfaring med, at eleverne glæder sig til gøremålsundervisningen.

Formalia og hvornår skal vi?Stadil-Vedersø Friskole tilbyder undervisning inden for en fagrække, der er nærmere beskrevet i dette dokument til download.


Stadil-Vedersø Friskole følger det samme skoleår som Ringkøbing-Skjern kommunes skoler. 


For forældre vil det dog altid være skemaet i VIGGO, der vil vise mere info omkring timer og fagmodulerne.


Vi har vores egen bus som transportere eleverne til og fra skolen hver dag.

Vi har muligheden for at bruge bussen til længere ture eller små ture i nabolaget.

Ringkøbing-Skjern Kommune har desuden udarbejdet serviceniveau for kollektiv trafik, herunder befordring af skoleelever. Dette kan læses her.


Behandling af personoplysninger


Ferieplaner kan ses via Ringkøbing-Skjerns hjemmeside eller tryk her
                                                                               

Præsentationsvideo