NYT 24/25 - 7-8. klasse

Vi vil gerne skabe mere end læring


Fra skoleåret 24/25 vil vi gerne skabe mere for vores 7-8. klasse. De skal opleve skolen som meningsfyldt til deres videre uddannelsesliv. Derfor er Dansk, Engelsk og Matematik og de andre boglige fag vigtige. 

MEN - ligeså vigtigt er det med dannelse gennem oplevelser og praktikker.


Til det har vi projektdagene. Herunder kan du se hvad der er under udvikling til de nye projektdage. Vi arbejder på højtryk for at lave en årsplan, der giver mening til videre uddannelse og inspiration...


Ønsket er at vi kan afsætte 1,5 dag til projektdage om ugen. Her brydes den almindelige undervisning op. 

Dagene indeholder: ture, praktikker, efterskolebesøg, kreativ/praktisk projekter, tværfaglige projekter, boglige projekter med tværfaglighed, det at prøve en prøve - og meget andet. 


Vores skema ser således ud:


  Der ligger endnu ingen endelig årsplan for projektdagene, men der er tanker  - Og ambitioner for hvad der kunne indgå i dagene. Det afhænger bl.a. også af de aftaler vi kan lave med virksomheder, efterskoler mm. 

  En årsplan kunne se sådan ud for de 40 skoleuger, der er i et skoleår: 

  1. halvår


  Uge 1: Opstart med resten af skolen

  Uge 2: Friluftstur m. overnatning

  Uge 3: Fagligt skoleprojekt

  Uge 4: Faglig skoleprojekt

  Uge 5: Kreativ

  Uge 6: Kreativ

  Uge 7: Praktik på virksomhed

  Uge 8: Praktik på virksomhed

  Uge 9: Fagligt skoleprojekt

  Uge 10: Kreativ skoleprojekt

  Uge 11: Fagligt skoleprojekt

  Uge 12: Kreativt skoleprojekt

  Uge 13: Efterskoleophold

  Uge 14: Temauge

  Uge 15: Fagligt skoleprojekt

  Uge 16: Praktik på virksomhed

  Uge 17: Praktik på virksomhed

  Uge 18: Kreativ

  Uge 19: Kreativ

  Uge 20: Virksomhedsbesøg

  2. halvår


  Uge 21: Faglig skoleprojekt

  Uge 22: Faglig skoleprojekt

  Uge 23: Efterskoleophold

  Uge 24: Kreativ

  Uge 25: Faglig skoleprojekt

  Uge 26: Virksomhedsbesøg

  Uge 27: Kreativ

  Uge 28: Friluftstur

  Uge 29: Skoleprojekt

  Uge 30: Kreativ

  Uge 31: Efterskoleophold

  Uge 32: Prøver - vi øver

  Uge 33:  Skoleprojekt

  Uge 34: Skoleprojekt

  Uge 35: Studietur

  Uge 36: Prøver vi øver

  Uge 37: Virksomhedsbesøg

  Uge 38: Kreativ

  Uge 39: Prøver- vi afslutter projekter

  Uge 40: Afslutningsuge på skoleåret

  Der kan i 7-8. kl. komme egenbetaling på visse arrangementer. Her kan vi allerede fra årets start nævne studietur. Men kan komme i situationer, hvor ture eller oplevelser skal dækkes ved egenbetaling. Dette foregår i diaglog med forældre i klassen. 


  I 8. klasse indgår den praktisk/musiske prøve, der er obligatorisk i folkeskolens prøvesystem.