Ansatte

STADIL-VEDERSØ

FRISKOLE OG BØRNEHUS

Stadil-Vedersø Friskoles personale


Vi startede friskole til skoleåret 2014-15, som bygger på den Grundtvig-Koldske tankegang med fællesskab samt daglig sang og fortælling.

FRISKOLEN

Skoleledelse


Zander Koch

Skoleleder og klasselærer for 5.-6. kl. se profil her - zk@stvf.dk

Zander har fagene Matematik, Fysik, Kemi, Natur og Teknik, Biologi og Geografi.

Jacqueline Holloway -Klasselærer for 7.- 8. kl. jacqueline@stvf.dk


Jacqueline har fagene Matematik, Engelsk og Historie

Jeg hedder Jacqueline Holloway og kommer oprindeligt fra Australien. I de sidste 10 år har jeg boet

i Stadil sammen med min mand Søren og yngste datter Gabrielle. Jeg blev færdiguddannet i sommeren 2018 og derefter arbejdede jeg på en special afdeling i folkeskolen, hvor jeg underviste i

engelsk, natur/teknik, svømning, idræt og madkundskab indtil sommeren 2019. 

Jeg føler, at mit modersmål med hensyn til udtalelse af engelsk er en fordel for at undervise i engelskfaget. Jeg underviser i engelsk på alle klassetrin. Vibeke Muff Ottosen -  Klasselærer for 2. -3 . kl.  - vibekemuffottosen@gmail.comMit navn er Vibeke Muff Ottosen. Jeg er 41 år gammel og kommer fra Hvide Sande. Jeg er gift med Kim, og sammen har vi tre børn på hhv. 11, 16 og 18 år.

Jeg har været uddannet lærer siden 2002 med linjefag i dansk, musik, idræt og hjemkundskab. Jeg har været ansat på Ringkøbing Skole i hele perioden.  Alle årene har jeg undervist i indskolingen. Jeg har hovedsageligt undervist i dansk, matematik, musik og kristendom. Derudover har jeg i perioder også undervist i idræt. De sidste to år har jeg været en del af læringscentret.

Jeg glæder mig til at møde jer.

Karoline Lund Hansen - Klasselærer for 0. og 1. kl.


Underviser i fagene Dansk og Matematik i 0-1 klasse. Samt i Natur Teknik, Billedkunst, Idræt, og Kristendom i 0-4 klasse.

Jeg bor uden for landsbyen Thorsted, i området kaldet Kronheden. Her har min mand og jeg et lille landsted, sammen med vores lille søn. Jeg er uddannet pædagog i 2012, fra Holstebro pædagog seminarium. Jeg har tidligere arbejdet, med en førskolegruppe hos Børneoasen ved Herning. De sidste 5 år har jeg været ansat på Sct. Jørgen skole i Holstebro som skolepædagog. I mit arbejde tænker jeg meget på elevens trivsel i hverdagen, det gør jeg ved at, være opmærksom på barnets signaler med åben dialog. For mig består undervisningen i 0 og 1 klasse, af læring igennem leg, alsidige faglige forløb, naturfænomener samt bevægelse. Vi skal lærer noget, i en alsidig undervisningsform, så eleverne får en god skolestart.     
Else R. Graversen - Undervisningsassistent - elseg@stvf.dk


Bor i Højmark. Er gift og har 3 voksne børn. Er uddannet sygehjælper og har i knap 20 år arbejdet som nattevagt på Rosenlunden i Lem.

Jeg elsker at sy, strikke og hækle.

Bettina Graversgaard -Klasselærer for 0.-1.kl.- bettina@stadil.dk
BØRNEHUSETElsebeth Tarpgaard (afdelingsleder) - se profil her  - et@stvf.dk Bente Kjeldgaard Nielsen - pædagog  - bkn@stvf.dk


Jeg bor i Torsted sammen med min mand og vores 3 børn.Jeg blev uddannet pædagog i 2003, hvorefter jeg har arbejdet med SFO- og førskolebørn i Hee Børnehus. Jeg startede i Stadil-Vedersø Børnehus 1. januar 2014.


Jeg tror, at børn trives i et anerkendende miljø og det er vigtig, at børnene føler sig set - hørt og forstået.


Jeg nyder samværet med børnene og glæder mig hver dag til, at være sammen med dem.Brita Fynbo - pædagog  - bf@stvf.dk


Jeg stammer fra Vendsyssel og har desuden været bosat på Fyn og på Fanø. For 4 år siden flyttede jeg til Ringkøbing, hvor bor jeg sammen med mand og mine to tvillingepiger. Jeg har altid vidst, at jeg ville arbejde indenfor det pædagogiske felt og jeg har været ansat både indenfor normalområdet og specialområdet. Mine første erfaringer var i arbejdet med en trafikskadet ung mand og i et bofællesskab for voksne udviklingshæmmede. Efter endt uddannelse i 1997 blev jeg ansat i en børnehave på Fyn og senere på en specialinstitution for voksne. På Fanø arbejdede jeg i en mindre børnehave, og før jeg flyttede til Ringkøbing, var jeg ansat 5 år i en integreret institution i et meget belastet område i Esbjerg. Siden 2011 har jeg været ansat i StadilVedersø Børnehus. Jeg interesserer mig meget for andres livshistorier og for de forskellige kulturer, vi hver især lever i og med, og jeg er meget åben og ærlig omkring, hvem jeg er og hvad jeg står for. Jeg håber, at jeg kan være med tll at give den tryghed og nærhed, som børnene har brug for, for at turde udforske sig selv og den verden, de møder.
Helle Knudsen - pædagog  - hk@stvf.dk


Bor her i Stadil og gift med Vagn. Vi har 3 børn, 2 svigersønner og 6 børnebørn. Jeg har været med til at starte børnehuset op og har været ansat der siden starten i 1993.


Jeg vægter, at der er nærvær og tryghed for børnene i deres hverdag.


Desuden er jeg en kreativ person. Derfor elsker jeg at lave nogle kreative ting med børnene.


Jeg er også naturelsker, så derfor er ture ud i nærmiljøet noget, som jeg prioriterer meget højt.
Linda Groth Trankjær - pædagog  - lgt@stvf.dk


Jeg bor i Vedersø sammen med min mand Mogens og vores dreng Kristian. Der udover er vi godkendt til aflastningsfamilie, men har pt ikke en.

Jeg er uddannet fra Holstebro Pæd. Sem. i 2001. Jeg blev ansat i Stadil Vedersø Børnehus i 2004 i et vikariat og i 2007, blev jeg fastansat. Jeg har i de seneste år været stuepædagog i SFOén, men har også timer ved børnehavebørnene.

I 2011 tog jeg et diplom modul i Inklusion, hvilket jeg også brænder for. Jeg er god til at tage hånd om de børn, der har brug for en ekstra voksen opbakning. Jeg vægter nærvær med børnene meget højt, da jeg mener det er meget vigtigt at kunne lytte til alle. Og derved finde alt det positive børnene gemmer på. Jeg arbejder ud fra det anerkendende perspektiv, da jeg mener, at alle mennesker er unikke og bør behandles derefter, med respekt. Som person er jeg kreativ, fleksibel, ansvarsbevidst, udadvendt og imødekommende. Jeg glæder mig meget, til at arbejde for Friskolen.  Alle kan noget, ingen kan alt, men sammen kan vi alt.

Jakob Ahlgren - pedel  - ja@stvf.dk


Udover min pedelvirke er jeg også personen, der varetager den daglige rengøring i

skolen.


Jeg er oprindelig uddannet som bygnings- og landbrugssmed, og har arbejdet som VVS-installatør fra jeg var udlært og indtil 2000. Herefter arbejdede jeg i 12 år som minkavler, hvor jeg var selvstændig fra 2005.


Jeg var derefter pedelmedarbejder på Stadil-Vedersø skole året inden, den overgik til friskole, hvorefter jeg ansøgte og fik jobbet som pedel på friskolen. Og så er jeg bosat her i Stadil små 300 m fra skolen.


.....PS: Fik jeg nævnt jeg også er med i undervisningen i sløjdfagene på friskolen ???Vagn Knudsen  Vikar


Jeg er gift med Helle, som er ansat i børnehuset.

Jeg har været lærer i 44 år, heraf de sidste 9 år som skoleleder.

Jeg bor i Stadil meget tæt ved friskolen og kan derfor træde til som vikar med kort varsel.

Jeg har faste timer med svømning på friskolen.Stadil-Vedersø Friskole, Skelmosevej 22-26, Stadil, 6980 Tim

Friskole tlf: 9733 1338 - Børnehus tlf: 9733 1166

info@stvf.dk

CVR-nr. 35058524