Værdigrundlag

Værdigrundlag

Stadil-Vedersø friskole bygger på den Grundtvig-Koldske tankegang, hvor børnene i dagligdagen møder det levende ord i form af fælles morgensang og fortællinger. Vi tager udgangspunkt i individet og ser på helheden i mennesket.


Vi tror på, at et godt læringsmiljø skabes ved at gøre skolen til et rart og trygt sted at være. Det skal være udfordrende og spændende at gå i skole. Alle på skolen skal behandle hinanden med respekt.


Stadil-Vedersø friskole skal i tæt samarbejde med eleverne og deres familier skabe et trygt og udviklende samarbejde for det enkelte barn på dets vej fra det lille fællesskab i familien til et større fællesskab i samfundet.


I børnepasningsordningen vil vi, udover at følge Dagtilbudslovens formålsbestemmelse og bestemmelse om læreplaner, sprogvurdering og børnemiljøvurdering, vægte nærvær, tid til fordybelse samt plads og tid til leg. Vi vil gennem en positiv tilgang tage udgangspunkt i det enkelte barns styrkesider således at der skabes optimale muligheder for udvikling og trivsel.

Faglig og personlig udvikling


Vi tager udgangspunkt i børnenes niveau, interesser og evner på tværs af årgange, hvor personalet gør brug af afvekslende og nytænkende læringsmetoder.


Der bygges på samarbejde mellem personale, forældre og børn for at opnå positiv personlig udvikling hos den enkelte.


Vi har ekstra idræt og bevægelse i hverdagen for, at børnene kan udvikle deres motoriske færdigheder, og fordi det øger koncentrationen.


Naturen indgår som et element i hverdagen, fordi vi bor i nogle naturskønne områder, hvor børnene skal lære at respektere naturen med indsigt og forståelse.


Vi er en lokal skole med globalt udsyn.


Vi gør brug af IT som en naturlig del af hverdagen.


Vi følger Folkeskolens ”Fælles mål”, og hvor vi vil ligge over landsgennemsnittet i forhold til elevernes kunnen i dansk, matematik, sprog og naturfaglige fag.

Ansvar, fællesskab og samarbejde


Vi lever i et forpligtende fællesskab ud fra de relationer vi indgår i gennem livet, børn såvel som voksne, hvor der er plads til alle.


Vi dyrker fællesskabet i små og store regi med fokus på sociale relationer, hvor det er vigtigt, at alle føler og udviser tryghed og omsorg.


Vi viser hinanden tillid og respekt. Den daglige dialog hviler på et forpligtende ansvarsfuldt og gensidigt samarbejde.


Vi ønsker at være en aktiv del af samfundet, hvor det er vigtigt, at forældre og borgere deltager og inddrages i aktiviteter og arrangementer.


Vi samarbejder med erhvervsliv, foreningsliv og andre uddannelsesinstitutioner.