Støtteforeningen

STADIL-VEDERSØ

FRISKOLE OG BØRNEHUS

Støtteforeningen

el.


Mads Bjørn Christiansen


(Kasserer)

Michael Aarup


(Formand)

Ann Opstrup


(Næstformand)

Bettina Graversgaard


(medlem)

Bestyrelsen Støtteforeningen

Støtteforeningen har eksisteret siden 1992 og har arbejdet for bevarelse af en kommunal skole i Stadil Vedersø indtil 2014, hvor skolen blev lukket. Nu arbejder vi for bevarelse og støtte af/til Stadil Vedersø Friskole og børnehus.


Støt en god sag og bliv medlem af Støtteforeningen – DET HJÆLPER

Støtteforeningens midler gives til ting og aktiviteter i Friskolen og Børnehuset, som kommer børnene direkte til gavn og glæde, ikke til drift men til ekstraordinære ønsker / gøremål og udfordringer.


Dette kan f.eks. være:

Midler til indkøb af en skolebus, så vi kan transportere elever fra vores nabosogne og tage på oplevelsesture. Indkøb af legeredskaber, som kan tilføre børnene ekstra muligheder og udfordringer i hverdagen. Tilskud til lejrskole til de klasser, der skal afsted. Støtteforeningen deltager i og arrangere forskellige arrangementer f.eks. fastelavnsfest og støttefester og lign. og er altid åbne for nye ideer. Vi afholder årligt loppemarked og modtager gerne dine lopper. Kontakt Louise på 20 94 34 85 og aftalt nærmere.  Vi modtager også gerne forskellige sponsorgaver, som kan udloddes blandt medlemmer og ved arrangementer. Støtteforeningen er ikke det samme som Skolekredsen, der hører direkte under friskolen.


Hvorfor støtte?

Det kan siges kort:

Med Friskolen er landsbyerne og sognene langt bedre stillet. Friskolen er vores skole, stedet hvor børnene af dygtige lærere kan blive undervist fra børnehaveklasse til 9. klassetrin. Med børnehuset har vi en rød tråd, fra første gang børnene kommer i kontakt med stedet, og til de er klar til efterskole eller de videregående uddannelser. Friskolen bidrager og bevarer muligheden for tilflytning af unge familier, for hvem skolen er noget man flytter efter. Friskolen sørger for grundlaget til vores gymnastik og idrætsforening, en af byernes og sognenes vigtige samlingspunkter. Igennem ovenstående er friskolen og andre lokale virksomheder med til at gøre vores sogne til et attraktivt bo- og levested. Friskolen er kulturbærer til næste generation.

Stadil – Vedersø Et trygt sted at vokse op.


Medlemskab i støtteforeningen.


Hustandsmedlemskab koster 250 kr. og enkelt medlemskab koster 150 kr. Pengene kan overføres til vores konto i Stadil Sparekasse

Konto nr. 9629 – 8980100015.

Mobilepay til Mads Bjørn Christiansen 22 11 54 80 husk navn og adresse i beskedfelt.


Nye og eksist. medlemmer bedes venligst sende deres mailadresse til Ann Opstrup på annopstrup@icloud.com til udsendelse af info til jer.

Der er blandt nuværende medlemmer udtrukket en gevinst på en middag for 2 på Vedersø Mejerikro og vinderen er Lis Blaabjerg, Vedersø. Tillykke  Gevinsten er sponseret af Vedersø Mejerikro


I år støtter vi følgende indtil nu:

Indkøb af midler til DGI projekt for friskolen. Indkøb af nye løbecykler og trædetraktorer til børnehuset. Tilskud til køb af bus til transport af elever fra nabosogne og til ture i Friskolen, for styrkelse af elevtallet og mulighed for udflugter og daglige transport som f.eks. kørsel til svømning. Tilskud til 8. klasse, der skal på udenlandsk studie- og oplevelsestur. Tilskud til Bornholmer udflugten for 5. og 6. klasse.

Lars Pedersen


(medlem)

Stadil-Vedersø Friskole, Skelmosevej 22-26, Stadil, 6980 Tim

Friskole tlf: 9733 1338 - Børnehus tlf: 9733 1166

info@stvf.dk

CVR-nr. 35058524