Profil Zander

STADIL-VEDERSØ

FRISKOLE OG BØRNEHUS

Zander Koch

Bor i Ringkøbing med min kone Pia, der er lærer på Ringkøbing skole. Vi har sammen 3 børn Katrine, Karoline og Noa og er netop flyttet til byen efter 16 år i Hvingel. Baggrund


Blev uddannet fra Nr. Nissum Seminarium i 1999 og har arbejdet i folkeskolen i 16 år bl.a. i Koldby/Hørdum, Nr. Nissum, Stauning, Hee og Tim.

Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Elektronikmekaniker ved KK-Electronic fra 1983 til 1988, Jordomrejse i 1988/1989, sergent og løjtnant af reserven ved den kongelige livgarde fra 1989 til 1993, optagelseskursus til diplomingeniør studiet i 93/94, halvt år på svagstrømsingeniør studiet før skiftet til lærerseminariet i 1995.

Har interesse i bæredygtighed, økologi, lokalpolitik og sport især fodboldSkolelederen


Har et forhold til læring, som bygger på, at det gerne må være hårdt og besværligt, men ikke mere end at man fortsat bevarer lysten til læring resten af livet.

Er inspireret af de mange intelligensers pædagogik og ønsker et læringsmiljø, hvor teori og praksis er tæt forbundet.

Jeg ser frem til at udvikle en skole, hvor bevægelse i undervisningen er naturlig og hvor friskolens 4 søjler dyrkes.


Zander Koch

Skoleleder for friskole og børnehus


9733 1338


zk@stvf.dk

Stadil-Vedersø Friskole, Skelmosevej 22-26, Stadil, 6980 Tim

Friskole tlf: 9733 1338 - Børnehus tlf: 9733 1166

info@stvf.dk

CVR-nr. 35058524