Undervisning

Skolens grundpillerUndervisningsplaner


Stadil-Vedersø Friskole tilbyder undervisning inden for følgende fagrække, der er nærmere beskrevet i det efterfølgende. Der arbejdes i alle skolens fag ud fra Undervisningsministeriets "Fælles Mål" for de enkelte fag og ud fra skolens værdier. www.uvm.dk


Humanistiske fag

Dansk på 1. - 8. klassetrin

Engelsk på 1. - 8. klassetrin

Tysk på 5. - 8. klassetrin

Fortælling på 0. - 8. klassetrin (omfatter fagområder fra fagene dansk, historie, kristendomskundskab, musik og billedkunst)


Naturfag

Matematik på 1. - 8. klassetrin

Natur/teknik på 3. - 6. klassetrin

Fysik/kemi på 7. - 8. klassetrin

Biologi på 7. - 8. klassetrin

Geografi på 7. - 8. klassetrin


Praktisk/musiske fag

Idræt på 0. - 8. klassetrin

Svømning på 2. - 8. klassetrin

Kreativ på 1. - 7. klassetrin (omfatter fagene: Billedkunst, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab)

Sang/Musik på 1. - 7. klassetrin


Obligatoriske emner

Færdselslære varetages af dansklæreren

Uddannelses- og erhvervsorientering varetages af dansklæreren.

Sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab er knyttet til natur/teknik.


Se elevernes besvarelse fra seneste undervisningsmiljøvurdering ses her

UVM's fagmål kan ses her