Læreplan

Pædagogisk læreplan Børnehus

Den pædagogiske læreplan er udarbejdet af forældreråd og personale og omhandler de 2,5 - 6 årige børn .


Læreplanen for Stadil Vedersø Børnehus har til hensigt på en positiv, fremadrettet og udviklingsorienteret måde at gøre hverdagen i Børnehuset spændende og udviklende for børnene. De 6 læreplanstemaer er med til at sikre, at vi når omkring alle børn, med hver deres styrkesider.


Ved at fastlægge mål for læring, har vi til hensigt at sikre børnenes udvikling. Læring er en proces, hvori barnet aktivt konstruerer sin viden i et gensidigt forhold mellem sig selv og sin omverden. Det er i relationen med andre børn og voksne, at udviklingen sker, hvor læring er en kombination af erfaring, leg og undervisning. Vi skal som de voksne derfor være bevidste om at skabe rammer med mulighed for fordybelse, være engagerede og nærværende og sammen med barnet finde fokus gennem fælles interesse og lyst.


Med læreplanen håber vi, at kunne  give forældre, personale og andre en øget forståelse for de forskellige processer, der finder sted i børns udvikling.Læs den nuværende pædagogiske læreplan her, som vores dagligdag styrer efter.
Det trygge sted


Vores udgangspunkt er, at børn og voksne er forskellige og at det er vigtigt, at støtte op om barndommens værdier. Vi mener, at den bedste udvikling sker gennem respekt, dialog og indføling med det enkelte barn. Vi ønsker at skabe et trygt og udviklende miljø, hvor børnene kan føle glæde i samværet med andre børn og voksne. Vores børnehus skal være et sted, hvor børn, forældre og personale føler sig hjemme og velkomne.


Læreplanen revideres hvert andet år og tages jævnligt op i personalegruppen hvor vi drøfter de forskellige temaer og om mål, tiltag og tegn er i overensstemmelse med hinanden.


Se hvordan vi dokumenterer og evaluerer herTilsynsrapporter

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Børnehus

9733 1166