Ansatte

STADIL-VEDERSØ

FRISKOLE OG BØRNEHUS

DANMARKS BEDSTE FRISKOLES PERSONALE

 

 

Vi startede friskole til skoleåret 2014-15, som bygger på den Grundtvig-Koldske tankegang med fællesskab samt daglig sang og fortælling.

FRISKOLEN

 

 

Skoleledelse

 

Zander Koch (skoleleder) Klasselærer for 7. - 8.kl. - se profil her - zk@stvf.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorthe Aarup - klasselærer for 0. - 1.kl - da@stvf.dk

Bor i Stadil sammen med min mand og vores 4 børn.

Jeg er uddannet pædagog i 1999, hvorefter jeg arbejdede i en børnehave, Lærkereden i Staby. Men siden august 2007 har jeg arbejdet med skolebørn på Stadil-Vedersø Skole. I skoleåret 13/14 har jeg endvidere undervist i dansk og matematik i 1 kl. Jeg er uddannet svømmelærer og har undervist i svømning siden 2010. Desuden har jeg været delvis bibliotekar i skoleåret 13/14.

Jeg arbejder meget ud fra de mange intelligenser, da jeg har oplevet at børn lærer på forskellige måder. Jeg er meget tydelig i min væremåde, da jeg mener det giver børnene tryghed. Jeg elsker mit arbejde med børnene, som jeg synes er meget givtigt og vigtigt.

 

 

 

 

 

 

 

Katrine Lodberg Thomsen - AKT-ansvarlig - klt@stvf.dk

Bor til dagligt i Hvide Sande med min mand, Christian, og vores fire børn.

Har tidligere været ansat på Hvide Sande skole i forskellige vikariater (klasselærer i bla 3. og 6. klasse).

Ansat på Stadil Vedersø skole siden 2010, hvor jeg startede som klasselærer i 1. klasse og matematiklærer i 3. klasse. Jeg har så fuldt min egen klasse indtil nu, hvor jeg har dem til dansk, natur teknik, engelsk og kristendom. Udover dette underviser jeg i kristendom og idræt på forskellige klassetrin, og har også et par støttetimer om ugen.

Jeg har altid vidst, at jeg skulle arbejde med børn og jeg beskæftiger mig også meget med børn og unge i min fritid - bla i mit frivillige arbejde i en børneklub og hjælp til fx aktiviteter, som mine egne børn deltager i.

Jeg lægger meget vægt på at være autentisk i min undervisning. Jeg er mig selv, og forsøger og stræber efter at møde børnene der, hvor de hver især er. Undervisning handler om at bygge bro fra dét, man kan, til dét man gerne vil og skal kunne.

 

 

 

Anders Birkekær Kristensen - Klasselærer for 7.- 8.kl. abk@stvf.dk

Bor i Hvide Sande efter at have været fra byen i nogle år i forbindelse med uddannelse. Jeg er uddannet guitarist og musiklærer fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, hvor jeg dimitterede i sommeren 2013. Jeg har undervisningserfaring fra to vikariater på Alkjærskolen, International School of Billund, arbejde på FOF Aarhus og arbejde på et par musikskoler. Derudover også fra praktikker i forbindelse med min uddannelse. Jeg har været bevidst om, at jeg ønskede at undervise det meste af mit voksenliv. Musikken har her været vejen for mig ind i pædagogikken og didaktikken, men det glæder mig, at jeg får lov til at prøve kræfter med undervisning i andre fag over en længere periode.

Jeg synes, at lærergerningen er meget motiverende, da man står med et ansvar overfor at lære unge mennesker at være fungerende både socialt og fagligt. Jeg går meget ind for at "tale med" sat op mod "at tale til". Jeg er selv i en læringsproces i forhold til rollen som lærer i flere fag, men jeg glæder mig til selv at lære, lære fra mig og danne et positivt bånd til både forældre og elever.

 

 

 

 

 

Julie Krog Thornvig - Undervisningsassistent jk@stvf.dk

Udvekslingselev i USA 2012/1013

Student fra Ringkjøbing gymnasium 2016

 

Har altid boet i stadil og været aktiv som gymnastik træner og FDF leder

- har indtil nu arbejdet ved stadil købmand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helle Mikkelsen - Souschef og klasselærer for 2. - 4. kl hm@stvf.dk

Da jeg var et ungt menneske i folkeskolen, havde jeg en klasselærer, som sagde til mig, at jeg aldrig nogensinde ville blive til noget. Såret som jeg var, gik jeg en helt anden vej end min drøm. Fik en salgsassistent uddannelse, men jeg følte ikke, at jeg havde valgt rigtigt. Pludselig fik jeg muligheden for at læse videre. Jeg valgte min drøm, og i 2013 kunne jeg sige: Jeg er lærer!

Jeg har siden, jeg startede med uddannelsen arbejdet på forskellige skoler i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Det seneste sted var på Ølstrup Friskole, som også er Grundtvig/Koldsk, hvor jeg har haft nærmest alle fag og alle klassetrin.

Det, der er så skønt ved en friskole er, at man har muligheden for at komme rundt om alle børn, og man igennem fortællingen giver oplevelser, nye begreber og giver dem lyst og interesse for at blive en aktiv del i samfundet – verden. Min egen oplevelse har sat dybe spor, men jeg ved, at jeg aldrig nogensinde vil behandle andre på denne måde.

Jeg bor i Ringkøbing sammen med min mand Mathias, og vores 3 børn – Freya, Lærke og Malthe. Jeg elsker at bage, og jeg prøver at få tid til at cykle på racercyklen…

 

 

Jane Skaarup Jakobsen - Klasselærer for 5. og 6. kl. jj@stvf.dk

 

Bor på et lille landsted mellem Vemb og Bækmarksbro sammen med min mand.

Uddannet lærer i 2009. Jeg har undervist børn og unge i både folke- og friskole i de fleste fag. Jeg har været underviser for flygtningebørn i asylklasser fra 7 til 17 år, og forestået undervisning i dansk, engelsk samt andre almindelige skolefag. Derudover har jeg undervist voksne på sprogskole. I 2015, FVU læsevejleder diplom.

Jeg er engageret i undervisningsområdet, har fokus på det enkelte barns trivsel og læring, og ser det som en stor udfordring at være med til at bakke op om en værdifuld friskole, hvor der er tryghed for det enkelte barn.

 

 

 

 

 

 

Elsebeth Tarpgaard (afdelingsleder) - se profil her - et@stvf.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bente Kjeldgaard Nielsen - pædagog - bkn@stvf.dk

 

Jeg bor i Torsted sammen med min mand og vores 3 børn.Jeg blev uddannet pædagog i 2003, hvorefter jeg har arbejdet med SFO- og førskolebørn i Hee Børnehus. Jeg startede i Stadil-Vedersø Børnehus 1. januar 2014.

 

Jeg tror, at børn trives i et anerkendende miljø og det er vigtig, at børnene føler sig set - hørt og forstået.

 

Jeg nyder samværet med børnene og glæder mig hver dag til, at være sammen med dem.

 

 

 

 

 

 

Brita Fynbo - pædagog - bf@stvf.dk

 

Jeg stammer fra Vendsyssel og har desuden været bosat på Fyn og på Fanø. For 4 år siden flyttede jeg til Ringkøbing, hvor bor jeg sammen med mand og mine to tvillingepiger. Jeg har altid vidst, at jeg ville arbejde indenfor det pædagogiske felt og jeg har været ansat både indenfor normalområdet og specialområdet. Mine første erfaringer var i arbejdet med en trafikskadet ung mand og i et bofællesskab for voksne udviklingshæmmede. Efter endt uddannelse i 1997 blev jeg ansat i en børnehave på Fyn og senere på en specialinstitution for voksne. På Fanø arbejdede jeg i en mindre børnehave, og før jeg flyttede til Ringkøbing, var jeg ansat 5 år i en integreret institution i et meget belastet område i Esbjerg. Siden 2011 har jeg været ansat i StadilVedersø Børnehus. Jeg interesserer mig meget for andres livshistorier og for de forskellige kulturer, vi hver især lever i og med, og jeg er meget åben og ærlig omkring, hvem jeg er og hvad jeg står for. Jeg håber, at jeg kan være med tll at give den tryghed og nærhed, som børnene har brug for, for at turde udforske sig selv og den verden, de møder.

 

 

 

 

Helle Knudsen - pædagog - hk@stvf.dk

 

Bor her i Stadi og gift med Vagn. Vi har 3 børn, 2 svigersønner og 6 børnebørn. Jeg har været med til at starte børnehuset op og har været ansat der siden starten i 1993.

 

Jeg vægter, at der er nærvær og tryghed for børnene i deres hverdag.

 

Desuden er jeg en kreativ person. Derfor elsker jeg at lave nogle kreative ting med børnene.

 

Jeg er også naturelsker, så derfor er ture ud i nærmiljøet noget, som jeg prioriterer meget højt.

 

 

 

 

Linda Groth Trankjær - pædagog - lgt@stvf.dk

 

Jeg bor i Vedersø sammen med min mand Mogens og vores dreng Kristian. Der udover er vi godkendt til aflastningsfamilie, men har pt ikke en.

Jeg er uddannet fra Holstebro Pæd. Sem. i 2001. Jeg blev ansat i Stadil Vedersø Børnehus i 2004 i et vikariat og i 2007, blev jeg fastansat. Jeg har i de seneste år været stuepædagog i SFOén, men har også timer ved børnehavebørnene.

I 2011 tog jeg et diplom modul i Inklusion, hvilket jeg også brænder for. Jeg er god til at tage hånd om de børn, der har brug for en ekstra voksen opbakning. Jeg vægter nærvær med børnene meget højt, da jeg mener det er meget vigtigt at kunne lytte til alle. Og derved finde alt det positive børnene gemmer på. Jeg arbejder ud fra det anerkendende perspektiv, da jeg mener, at alle mennesker er unikke og bør behandles derefter, med respekt. Som person er jeg kreativ, fleksibel, ansvarsbevidst, udadvendt og imødekommende. Jeg glæder mig meget, til at arbejde for Friskolen. Alle kan noget, ingen kan alt, men sammen kan vi alt.

 

 

 

Julie Lund Lauritsen - pædagogisk assistent jl@stvf.dk

Jeg bor til dagligt i Tim sammen med min kæreste og vores hund. Jeg er tilflytter, for et lille halv års tid siden. Jeg kommer oprindeligt fra Vinderup, en lille by nord for Holstebro.

Jeg er HF-student fra Skive Gymnasium og HF, med afgangs år 2014. Jeg har tidligere været lærer-/pædagogvikar på Vinderup Skole.

I min fritid bruger jeg meget tid med en håndbold eller en fodbold. Ud over bolden i hånden eller mellem fødderne, er jeg rigtig glad for at komme ud i det blå, både alene, men også med andre.

Jeg er endnu ikke uddannet, men jeg ønsker at arbejde med børn og unge, fordi jeg holder meget af livsglade personer, hvilket børn og unge jo er.

 

 

 

 

 

 

Line Bank Sørensen - Pædagogisk Medhjælper lb@stvf.dk

 

Jeg bor i Ringkøbing med min kæreste.

I sommeren 2016 blev jeg student på Ringkøbing Handelsgymnasium.

 

Jeg er en person som elsker at være aktiv og som går rigtig meget op i fodbold. Derfor gik jeg i 2012/13 på Vejle Idrætsefterskole.

 

Som tidligere fodbold- og gymnastiktræner for børn i forskellige aldre, har jeg erfaret, at jeg utrolig godt kan lide at have med børn at gøre. Noget af det jeg bedst kan lide, er at få glæden frem i børn gennem leg og bevægelse.

 

 

 

 

 

 

Jakob Ahlgren - pedel - ja@stvf.dk

 

Udover min pedelvirke er jeg også personen, der varetager den daglige rengøring i

skolen.

 

Jeg er oprindelig uddannet som bygnings- og landbrugssmed, og har arbejdet som VVS-installatør fra jeg var udlært og indtil 2000. Herefter arbejdede jeg i 12 år som minkavler, hvor jeg var selvstændig fra 2005.

 

Jeg var derefter pedelmedarbejder på Stadil-Vedersø skole året inden, den overgik til friskole, hvorefter jeg ansøgte og fik jobbet som pedel på friskolen. Og så er jeg bosat her i Stadil små 300 m fra skolen.

 

.....PS: Fik jeg nævnt jeg også er med i undervisningen i sløjdfagene på friskolen ???

 

 

 

Jan Szatkowski - Pedelmedhjælper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi Susgaard Kontorassistent - kontor@stvf.dk

 

Bor i Tvis sammen med min datter på 11 år. Jeg har gået på HH og teknisk skole, og efter skolen har jeg arbejdet i både børnehave, sfo og skole i 2. kl. og 5 kl.

 

Derudover har jeg arbejdet på Uddannelses Center Holstebro på kontoret inden jeg kom her på stadil-vedersø-friskole. Så når du ringer til skolen er det som ofte mig, du får i røret.

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Bro Kontorpraktikant - cb@stvf.dk

 

 

Bor i Vedersø med mine 3 børn. Jeg er født og opvokset i Hee. Jeg er uddannet Mejerist. Jeg er pt igang med uddannelsen som Kontorassistent. Jeg har i min fritid trænet gymnastik med børn.

 

Jeg er meget kreativ af natur og er glad for musik.

 

 

 

 

 

 

Vagn Knudsen Vikar

 

 

Jeg er gift med Helle, som er ansat i børnehuset.

Jeg har været lærer i 44 år, heraf de sidste 9 år som skoleleder.

Jeg bor i Stadil meget tæt ved friskolen og kan derfor træde til som vikar med kort varsel.

Jeg har faste timer med svømning på friskolen.

 

 

 

 

 

 

Omar Adam Mohamed Vikar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else R. Graversen Virksomhedspraktikant

 

Bor i Højmark. Er gift og har 3 voksne børn. Er uddannet sygehjælper og har i knap 20 år arbejdet som nattevagt på Rosenlunden i Lem.

Jeg elsker at sy, strikke og hækle.

Er i virksomhedspraktik her på skolen og i børnehuset p.g.a. fyring og efterfølgende rygoperation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BØRNEHUSET

 

Friskolens og Børnehusets "alt-mulig-mand"

 

Kontorassistent

Stadil-Vedersø Friskole, Skelmosevej 22-26, Stadil, 6980 Tim

Friskole tlf: 9733 1338 - Børnehus tlf: 9733 1166

info@stvf.dk

CVR-nr. 35058524