Vedtægter og forældreråd

STADIL-VEDERSØ

FRISKOLE OG BØRNEHUS

Vedtægter

 

 

"I henhold til § 1 i Stadil-Vedersø Friskoles vedtægt har friskolen efter godkendelse i Ringkøbing Skjern kommune hjemmel til at drive en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven. Friskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som privatinstitution."

 

Læs vedtægterne her for Børnehuset

 

 

Forældrerådet

 

Forældrene til alle børn, der har sin gang i Børnehuset, vælger et forældreråd. Som medlem af forældreråd får man direkte indflydelse på sit barns dagligdag, da rådet skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i skolens vedtægt.

 

Formålet med forældrerådet er at medvirke til et godt samarbejde mellem børnehusets personale og forældre, samt give forældrene størst mulig indflydelse på f.eks. børnehusets drift, service, struktur og pædagogiske principper.

 

 

Det nuværende forældreråd i Børnehuset består af:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibeke Evers

 

(Formand)

Mor til Ellen

 

Kristen Jørgensen

 

(Næstformand)

Far til Gustav

Lene Overgård

 

(Sekretær)

Mor til Andrea

Dianna Aarup Arengård

 

Mor til Mads

Linda Groth Trankjær

 

Medarbejder - repr.

Erik Godske

 

1.Suppleant.

Far til Andreas

Bente Marquart

 

2. Suppleant.

Mor til Mathias

Martin Sommer

 

Friskolebestyrelses -repr.

Far til Silke & Jasmin

Stadil-Vedersø Friskole, Skelmosevej 22-26, Stadil, 6980 Tim

Friskole tlf: 9733 1338 - Børnehus tlf: 9733 1166

info@stvf.dk

CVR-nr. 35058524